Bloggibus har phlyttet til een ny Pagina paa Interweben.

Jubileumsinvitasjon

Det Medicinske Blæse- et Spadserensemble phyller 50 Aar

 

 

Det er en stor Ære at invitere alle Læmmer og Venner av Det Medicinske Blæse- et Spadserensemble tild Pheiring av vaart 50-Aars Jubilæum!

 

 

Jubilæet vild bli avholdt i Hovedstaden Bjørgvin , den 25. og 26. Januari MMXIII, et mand glæder seg tild en storslaatt Phest, der Lemmer fra hele Norges Land kommer sammen for at pheire det ensemblistiske Høykulturen.

 

 

Jubilæet vild bestå av følgende Arrangementer:

Fredag 25. Januari:

Cl. 19:57: Jubileumsconcert i Storelogen, Det Akademiske Kvarter

 

Lørdag 26. Januari:

Cl. 12:57: Spill et drild i Hovedstaden Bjørgviin til Glæde phor Almuen

Cl. 16:57: Multiple Intimvorspiel

Cl. 19:57: Jubilæumsbanquett og Generalphorsamling på Karfaret Brygghus. Deretter Nachspiel.

 

 

Mand haaber baade Lemmer og andre Venner av Ensemblet benyttet Anlædningen tild å få med seg denne Phæstus Magnus, der baade storslaatt Musik, Diner Galla et god Pstemning staar paa Menuen.

 

 

Paamelding tild dette Storslaatte Evenement vild coste kr 1499 per caput, (kr 999 phor Studenter). Paamelding gjøres per electronisk Post tild: ensemblet.jubileum@gmail.com.

Eventuelle spørsmål kan også sendes til denne adresse.

 

 

Paameldingsphrist er mandag 7. Januari MMXIII. Vi Glæder oss tild at se dere alle!

 

 

 

Paa Giensyn!

Det Medicinske Blæse- et Spadserensemble

 

 

 

 

Stolt sponsor:
FAQ for nye medlemmer

Dette innlegget er ment som en hjelp for de av dere som har en liten ensemblist i magen, men har noen spørsmål som holder dere igjen:

Trenger jeg å ha spilt i korps før?

Nei, ensemblet er åpent for alle; både medlemmer som har spilt mye, medlemmer som har spilt lite, medlemmer som har spilt andre instrumeneter, og medlemmer som aldri har spilt noe i det hele tatt.

Er det en opptaksprøve?

Nei, det er bare å stille opp.

Trenger jeg å ha eget instrument?

Ensemblet har en variert instrumentpark, og de fleste medlemmene våre spiller på instrumenter derfra. Instrumentene er, generelt sett, lite pene og ganske gamle, men absolutt brukbare.

Hvor/når øver dere?

Hver mandag, kl 19:57 (præcis) i den gamle likskjærerstuen på tidligere Gades Institutt (se kart nederst på siden. Det står "Studenthuset Haukeland" over døren).

Hva slags arrangementer har Ensemblet?

Blant de årlige tradisjonene finner man tur til Lübeck, besøk på Hansa bryggeri, og Dies Partum, ensemblets fødselsdag som feires fra kvelden 16. mai, og avsluttes med å gå i hovedprosesjonen den 17. mai. I tillegg har vi spilleoppdrag, geriljaspilling på lesesalen, og flere tradisjonsrike fester is løpet av året. Ensemblet er den mest tradisjonsrike studentorganisasjonen på medisinsk fakultet, noe som merkes, både på arrangementer, og i den daglige akiviteten til Ensemblet.

Hva slags instrumenter trenger dere?

Ensemblet tar utgangspunkt i en janitsjarbesetning med modifikasjoner. Plassene inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Trompet
 • Kornett
 • Fløyte
 • Klarinett
 • Vaskebrett
 • Althorn
 • Baryton/Euphonium
 • Altsax
 • Tenorsax
 • Banjo
 • Skarptromme
 • Kazoo
 • Stortromme
 • Cymbaler
 • Saueskalle
 • Fane
 • Tuba
 • Trombone
 • Helicontuba
 • Triangel

Det er naturligvis fullt mulig å spille et annet instrument enn det man egentlig kan. Ensemblet har også tidligere hatt med bl.a. fiolin og trekkspill, så det er også muligheter for mer uortodokse instrumenter.

 

Er det skummelt å være med i Ensemblet?

Ikke i det hele tatt! Ensemblet er en flott mulighet til å treffe Medstudenter fra alle kull i en situasjon der det faglige ikke er det viktigste. Ensemblet er således også en plass der du kan få råd om studiet, og avkobling og trøst når eksamen nærmer seg. I tillegg skaper Ensemblet sin lange historie en helt unik stemning du ikke kommer til å finne noe annet sted på studiet.

 

Velkommen!

  

Parkdag i Nygårdsparken

Søndag 10. juni var det duket for den årlige Parkdagen i Nygårdsparken - utypisk nok i strålende bergenssol. På tross av været spilte Ensemblet opp til Hollmenkollmarsj og spaserte gjennom Møhlenpris, til stor entusiasme blant lokalbefolkningen og publikum forøvrig. Den lange ventetida hadde tatt på for de små barna, som allerede hadde hoppet i fontena for å kjøle seg ned. Ensemblet tok, grunnet den probre Gallen, plass i skyggen, og underholt små og store tilskuere med liflige toner av nye og gamle hits. Spesielt populært blant den yngre delen av publikumsmassen var Olsenbanden og Party Rock Anthem, som begge førte til spontan dans.

Sessionen ble etterfulgt av en bedre fotosession i den steikende sola, de blomsterbefengte blomsterbed, vannbefengte fontener og sprøytebefengte busker.

For en dag, og for et publikum!

Een richtig god Aphten!

Søndag den X. av Junii var der Dækket phor dette Annums Dies Parcus Nygraardiensis - unpresentisches i pstraalende Sol Bergensiensis. Trods denne upassende et uensemblistische økning ii Pstraaling af UV (Type A et Type B) pspillede pselvpsagt Hollmenkollen, et spadserede gjennom Møhlenpriis, tild pstor Entusiasme phra Amumni (Tyype Populationus Localus et anderes Publicum). Den nogen phorlengede Tempus Expectarus var noc noget pslitpsom phor de i pediatrische Publicumere, der psom Motgipht mot den commende Hyperthermi, hadde nedpsænchet psitt Lægeme ii Aqua Phontænis Nygaardsiensis. Det Mesicinsche Blæse et Spadser Ensemble toch, grunnet denne pstraalende Sol Bergensiensis et den probre Ensemblistische Galle, eet egnet Locus ii Pschyggen, der Mand utøvede phantastisches Underholdning phor Almuen (Tyoe Geriatrisches et Perdiatrisches) meed Geriatrische et Pediatrische Psange. Psærdels populært blant den pediatrische delen af Alumni Bergeniensis ere psevpsagt Olsen et Party Roch Anthem, der begge lede tild psontan Bevægelse af Underextremitetene.

Sessionene blev etterphulgt af een bedre Photo-Session i den intense UV-pstraaling (Type A et Type B, Type C et Type Vakuum-UV), Flos-bephængte Flos-Bæd, Aqua-bephængte Phontæner et Injetionsbephængte Buscher.

Phor een Dies, et phor et Publicum!

Paa giensyn!
Velkommen til nye og gamle venner!

Vi ønsker velkommen til ensemblet.blogg.no, det nyeste nye i Bergens underholdningsbransje! Her kommer vi til å poste nyheter, historie, faglige artikler, generelle funfacts og - såklart - dagens antrekk. Vi håper å spre Ensemblets glade budskap til nye og nysgjerrige tilhengere, samt selvsagt gamle venner. Vi har valgt å skrive en bilingual blogg, så det blir lettere å kommunisere på tvers av kulturelle grenser og vollgraver. 

Her er et bilde av to glade ensemblister på fisketur på Torgallmenningen i aprilsola. Håpet er en slimål eller to på kroken. Dagens funfact: Slimålen ble kåret til Norges nasjonalfisk på åttitallet.

Een richtig god Aphten!

Ærede Phormender (in situ et in em), L.I.S., ærede Pstyrelse, Herrer, Herr Phroekener, Læmme, Aspirantores, Aspirerende Aspirantores et Aspirerende Aspirerende Aspirantores (ie Almuen)! Mand haver denne ære, at ønsche velkommen til denne Blogibus Ensemblensis, det yngste et mest sophisticerte Tidsschripht i Hovedstaden Bjørgvin! Mand øenscher heer at meddele et journalphoere Status Presens, selective Smakebiite av Historia Morbi, phaglige Articler (physch et phøi!), generaliserte (et specialiserte) Phunphacts et - pselvpsagt - denne Dies Andtræch. Mand ønscher jo at metastasere Ensemblets joviale Budschap tild nye Aspirerende Aspirantores, Almuen phorøvrig et pselpsagt gamle Læmme. Mand haver besluttet at dictere Blogibus Ensemblensis bilingualt, pslich at den Interculturelle Tolchning bliver phorenchlet, paa tvers aph Grænser et Voldgraver.

Heer ere et Photographi aph to entusiastische Piscatores Ensembliensis, der haaper at phange nogle Bepslimede Pisces. Denne Dies Phunphact: Bepslimede Pisces blev medio Anni Ensemblensis XX caared til Pisces Nationalis Norvegiensis.

Paa Psnarlig Giensyn! 

Les mer i arkivet » Januar 2014 » September 2012 » August 2012
hits